főoldal
tevékenységi kör
elérhetőségFŐOLDAL
TEVÉKENYSÉGI KÖR
ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT
DIÁKKORI EMLÉKEK
KÉPTÁR
ELÉRHETŐSÉGA szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumról
 
kivonat  az 1996-1997 és 1997-1998  évek Kölcsey Ferenc Kollégium  
Jubileumi Évkönyvéből – Balogh Géza tanár ismertetője nyomán)


<<< - A Főgimnázium jelenünkben is a szatmárnémeti Református Egyház tulajdonába ismét visszakerült épületben működik. Történelmének kezdete homályos, de vannak utalások arra hogy már a XVI század második felében virágzó nagygimnáziumként kellett hogy működjön. Erre utal: az 1594-ben megtartott matolcsi zsinat jegyzőkönyve, amely főiskolaként említi a debrecenivel együtt a szatmárit is.

Az iskolára vonatkozó régebbi dokumentumok az 1703-ban pusztított tűzvész martalékává lettek.

Párhuzamosan a szatmári iskolával a szomszédos Németi városában is működött gimnázium  1749-ig, amikor a fenntartó Református Egyház határozata alapján beolvadt a szatmáriba, azzal a kikötéssel, hogy a németi egyháztanács is részt vesz a főiskola szellemi és anyagi ügyeinek intézésében.

Első nyilvánossági jogát 1805-ben kapja meg amikor I. Ferenc király elrendeli hogy az iskolai hivatalnokok fizetésüket a városi pénztárból kapják. Az iskola oktatási rendszere 1795-től folyamatosan bővült, javulás állott be az épületek tekintetében is. 1902-ben  kapta meg az épületegyüttes a ma ismert formáját, majd az első világháborút követően ismét nehéz időszak következik az iskolára. 1924-ben megvonják nyilvánossági jogát és 1928-tól, amikor az akkor életbe lépett törvények szerint a felekezeti gimnáziumok megszűnnek, 3-as számú Középiskola néven működik tovább.

1957-ben, hosszas utánajárás után az iskola felveszi a Kölcsey Ferenc Líceum nevet és 1961-ig e név alatt működik. Ekkor egy átszervezés eredményeként általános iskolaként működik 1971-ig, amikor egy kormányhatározat nyomán magyar tannyelvű líceum kezdi meg működését, de a megszabott korlátok miatt csak részben tudja ellátni feladatát.

Az 1989-es politikai változások lehetőséget kihasználva az iskola visszakapja nevét és jellegét. Megkezdődik az újraszervezés melynek eredményeként ma is több profilú intézményként látja el feladatát. - >>>

Tagadhatatlan hogy a Főgimnázium falai közül oly sok érdemes ifjú került ki, később öregbítve az iskola és a város hírnevét hogy komoly lexikont lehetne szerkeszteni.

A Református Egyház 1989 után visszakapta az épületegyüttest. Jelenleg, tárgyalások vannak folyamatban a Főgimnázium további sorsáról, az épületből való elköltözésről.

Csak remélhetjük hogy e sokadik, megpróbáltatásokkal teli időszak után a Főgimnázium ismét a régi hírnevéhez méltó módon és oktató-nevelő munkája fontosságának tudatában folytatja tevékenységét az új körülmények között is.

E rövid iskolatörténeti adatok is jelzik hogy a Főgimnázium rangos helyet foglal a hazai  pedagógiai intézmények sorában és reméljük hogy ebben az intézményben végzett gyermekeink emlékére létrehozott Alapítvány még hosszú ideig tud segíteni sok, jól tanuló fiatalnak tanulmányaik elvégzésében.

Szatmárnémeti, 2009. október 7.
Miután a Főgimnáziumnak eddig otthont adó épület visszakerült a Református Egyház tulajdonába, a tanügyi intézmény a 2010/2011-es tanévet a Szatmári Irgalmas Nővérek Zárdájának egyik szárnyában kezdte. Amint a Főgimnázium honlapján olvasható, a hajdani Zárda épülete 1839-1842 között, Hám János szatmári katolikus püspök idején, Skultéti János tervei alapján , neoklasszikus stílusban épült.

Ebben az épületben kevés ideig működött a tanítás, majd a 2011/2012-es tanévet ismét egy másik épületegyüttesben , a volt Unio Ipariskola helyén kezdték. Ez az épületegyüttes visszakerült a katolikus Egyház tulajdonába és átengedték a Főgimnázium használatára. Jelenleg az épület általános felújítás alatt áll, biztosítva van a kellemes környezet és a magas színvonalú tanítás.

Több információ olvasható a Főgimnázium honlapján.

Szatmárnémeti : 2012 május 27