főoldal
tevékenységi kör
elérhetőségFŐOLDAL
TEVÉKENYSÉGI KÖR
ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT
DIÁKKORI EMLÉKEK
KÉPTÁR
ELÉRHETŐSÉGA PÁLYÁZATI DÍJ KIOSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

 1. - Az alapszabályzat értelmében az IFJ: CZINE TIBOR és SZABOLCS ALAPÍTVÁNY által biztosított pályázati díjak a tanügyi tervben előírt időközökben folyósíthatók,a félév befejezésekor elért általános osztályzat alapján.

 2. - Az ösztöndíj hozzáférhető azon IX – XII osztályos tanulók számára  a KÖLCSEY FERENC FŐGIMNÁZIUM keretén belül, akiknek félévi általános osztályzata 8,50 felett van és tanulmányi, valamint anyagi helyzetük indoklásával kérelmeiket benyújtják.

 3. - Az ösztöndíj kérelmezése céljából valamennyi kérelmező egy Pályázati Adatlapot tölt ki,melynek alapján a Kuratórium eldönti kik kaphatják meg a pályázati díjakat. Csak azon Adatlapok fogadhatók el, melyek minden kért adatot tartalmaznak.

 4. - A Pályázati Adatlapokat a tanulók a Főgimnázium Titkárságán szerezhetik be az adott tanítási időszak befejezésekor.

 5. - A kitöltött Adatlapok és a mellékletek a kiírás időpontjától számított 10 napon belül postázandók az Alapítvány címére, vagy leadhatók a Főgimnázium Titkárságán.

 6. - Az Alapítvány Kuratóriuma a lehető legrövidebb idő alatt döntést hoz és átadja a pályázati díj ellenértékét a jóváhagyott kérvényezőknek., kiket előzőleg írásban értesít.  A pályázati díj átvétele az Alapítvány székhelyén és személyi igazolvánnyal történik.

 7. - Az IFJ. CZINE TIBOR és SZABOLCS ALAPÍTVÁNY ösztöndíja független egyéb ösztöndíjaktól,ezért a díjak célhoz jutása csakis a tanítási tervtől, a kérelmezők pontosságától és az ügyintézés gördülékenységétől függ.

 8. - A pályázat benyújtása – és így a pályázat is - érvénytelennek minősül amennyiben a fenti pontokban foglaltak bármelyike nem teljesül.

 9. - A pályázó a Pályázati Adatlapon aláírásával megerősíti az alábbiakat:

  • A pályázat feltételeit  megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
  • A Pályázati Adatlapon aláírásával jóváhagyólag tudomásul veszi hogy az Alapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésre nincs mód,valamint a Pályázati Adatlap benyújtása után, annak utólagos módosítása nem lehetséges.
  • A nem nyertes Pályázati Adatlapokat nem szolgáltatjuk vissza, 30 napon belül megsemmisítésre kerülnek.


Elnök: Id. Czine Tibor