főoldal
tevékenységi kör
elérhetőségFŐOLDAL
TEVÉKENYSÉGI KÖR
ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT
DIÁKKORI EMLÉKEK
KÉPTÁR
ELÉRHETŐSÉGAz  IFJ. CZINE TIBOR  ALAPÍTVÁNY tevékenysége
1994 júniusától 2008 decemberéig

és  átalakulása IFJ. CZINE TIBOR és SZABOLCS ALAPÍTVÁNNYÁ
2008 decemberétől


Az Alapítványról, - mely egy IN MEMORIAM Alapítvány, tragikus hírtelenséggel elveszített fiú és testvér emlékére hoztuk létre - viszonylag keveset lehet hallani az utóbbi években, de ennek ellenére szerény körülmények és anyagi lehetőségek mellett folyamatosan folytatja tevékenységét.

Ösztöndíjakat adott át a félévi tanulmányi eredmények alapján, jól tanuló és csekély anyagi helyzetű középiskolásoknak a Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Református Gimnázium keretén belül.

Úgy határoztunk 1994 májusában hogy az elveszített gyermekünk,TIBOR emlékére a család folyamatosan támogat más, tehetséges és szerény költségvetésből élő gyerekeket.

Az Alapítvány alaptőkéjét az alapító család emeli fokozatosan az adott lehetőségek szerint, valamint alkalmi támogatók által.

1994 júniusa óta az Alapítvány folytonosan működik, félévenként és iskolákként  3 – 3 tanulót tudtunk ösztöndíjban részesíteni  és egy szerényebb összeget ajándékozni évente a ballagási ünnepségek alkalmából.

Rövid statisztikai adatként megemlíthető hogy az alapítás óta  124 esetben adtunk át ösztöndíjat  és 12 éve ballagási különdíjakat, ezeket 2000 júniusáig könyvcsomagok formájában, majd azóta pénzösszeg formájában. Ehhez viszonyítva a tanulók száma kevesebb, mert mindkét iskolában voltak  tanulók akik több éven,esetenként több évharmadon, féléven keresztül megtartották az ösztöndíjat. A kapott összegek értéke változó, a rendelkezésre álló pénz és az elértéktelenedés által indokolt emelés függvényében.


2008 június 27-én újabb tragédiát kellett átélnünk, tragikus hírtelenséggel elveszítettük kisebbik fiúnkat, SZABOLCSOT, ki egyedüli örömünk, vigaszunk volt és egyik alapítója az eredeti Alapítványnak.

Mindkét fiúnk emlékére megváltoztattuk az eredeti Alapítvány nevét, és az ösztöndíj által kedvezményezett egyedüli tanügyi intézményként  a szatmárnémeti KÖLCSEY FERENC FŐGIMNÁZIUMOT neveztük meg, figyelembe véve hogy mindkét gyermekünk ezen Főgimnáziumban érettségizett. Ettől az időponttól az Alapítvány neve:

IFJ.CZINE TIBOR és SZABOLCS ALAPÍTVÁNY

Az alaptevékenység jellege változatlan, minden erőnkkel igyekszünk hogy a folyamatos működés biztosítva legyen, ezáltal emlékezve imádott gyermekeinkre és ugyanakkor lépést tartva az igényekkel és a pénzügyi lehetőségekkel.

A díjazott tanulók létszámát egyelőre nem szándékozzuk emelni, de jelentősen meg szeretnénk növelni a támogatás értékét, mely nagyobb segítséget jelenthet a kérelmező tanulónak.

Az Alapítvány tevékenységéről, az ösztöndíjak igénylési módjáról az érdekeltek tájékozódhatnak az Alapítvány székhelyén vagy a Főgimnázium Titkárságán.

Szeretnénk hogy az Alapítvány minél hosszabb ideig és minél gördülékenyebben működjön sok arra érdemes fiatal segítségére.

Ha ez sikerül,akkor elértük eredeti célunkat, azt hogy segítsünk és ezáltal emlékezzünk.

Valamennyi kedves barátunkat, ismerőseinket,fiaink barátait és ismerőseit akik velünk együtt éreznek, kérjük hogy emlékezzünk és cselekedjünk Reményik Sándor szép gondolatai szerint:

„ Egy lángot adok, ápold, add tovább,
  És gondozd híven.
  ……………………………………
  Egy lángot adok, - én is kaptam azt
  Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
  Egy lángot, mely forraszt s összefűz.”

Alapítók:
Czine Emese  és Tibor